Jia Maw Metal Corporation

Contact us

Company Name :Jia Maw Metal Corporation
Contact Person :Mr. Po-Jang Yen
Address :671, Chang Shui Rd., Sec. 4,Hsi Hu, Chan
Country :Taiwan Taiwan
Telephone :886-4-8810627
Fax :886-4-8815090