YEN SHIN GEE ENTERPRISE LTD.

Contact us

Company Name :YEN SHIN GEE ENTERPRISE LTD.
Contact Person : Tina
Address :No.1 Lane 131, Chelutou St., Sanchong Di
Country :Taiwan Taiwan
Telephone :886-2-22809966
Fax :886-2-22800938