NI ZI INTERNATIONAL CO., LTD.

Contact us

Company Name :NI ZI INTERNATIONAL CO., LTD.
Contact Person : Sandra Chang
Address :174 Chien Hsing Rd., Pao Chuang Li, Tou
Country :Taiwan Taiwan
Telephone :886-5-5325622
Fax :886-5-5349069