Yung Chi Rubber Co., Ltd.

O RING METRIC SIZE X 3....

Product Name :
O RING METRIC SIZE X 3....
Model No :
No:X 3....

O Ring METRIC SIZE X 3…..

NO

I.D

tolerance

W

tolerance

I.D

tolerance

W

tolerance

1

7.78

±0.12

3.64

±0.10

134.00

±0.58

3.20

±0.10

2

9.50

3.30

134.00

3.80

3

9.50

3.60

143.50

3.10

4

13.00

3.70

153.80

3.45

5

16.30

3.10

200.00

±0.76

3.20

6

16.70

3.28

202.80

3.10

7

16.70

3.38

8

18.50

3.10

9

20.22

±0.15

3.53

AS211

10

25.00

3.15

11

27.00

3.10

12

29.50

3.80

13

30.80

3.20

14

30.80

3.60

15

33.50

3.70

16

37.20

3.55

17

43.50

±0.25

3.60

18

50.50

3.60

19

53.30

3.25

20

55.80

±0.25

3.56

±0.10

21

58.70

3.10

22

63.80

3.70

23

65.80

3.56

24

68.80

3.85

25

79.00

±0.38

3.25

26

85.32

3.53

AS237

27

95.94

3.86

3.777*0.152"

28

116.50

3.52

29

122.30

3.53

30

131.80

±0.58

3.20

Contact us

Company Name :Yung Chi Rubber Co., Ltd.
Contact Person :Mr. Yang
Address :NO. 150-5,1 SEC, YUAN-LU RD., PU-YEN, HSIANG,
City :CHANG-HUA HSIEN,
Country :Taiwan Taiwan
Website :http://www.ycr.com.tw/
Telephone :886-4-8813456
Fax :886-4-8812528